Υετός στο Βόλο από το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου (περιοχή Φυτόκου)

Υδρολογικά έτη (Οκτώβριος - Σεπτέμβριος):

 

 

Έτη (Ιανουάριος - Δεκέμβριος):

 

Ανά μήνα:

 

 

 

 

2003 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 119,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 75,9
ΜΑΡΤΙΟΣ  33,2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 31,7
ΜΑΙΟΣ 38,4
ΙΟΥΝΙΟΣ 13,1
ΙΟΥΛΙΟΣ 29,3
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4,4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22,6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 60,8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20,5
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 133,8
2004 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 179,5
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 30,2
ΜΑΡΤΙΟΣ 29,8
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 34,8
ΜΑΙΟΣ 69,7
ΙΟΥΝΙΟΣ 62,0
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5,0
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24,7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18,8
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 16,6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 30,0
2005 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 98,8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 59,0
ΜΑΡΤΙΟΣ 31,6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 6,9
ΜΑΙΟΣ 34,3
ΙΟΥΝΙΟΣ 8,4
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 12,2
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 62,0
OKTΩΒΡΙΟΣ 33
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 71,4
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 36,1
2006 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 120,6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 27,5
ΜΑΡΤΙΟΣ 62,6
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 29,1
ΜΑΙΟΣ 30,8
ΙΟΥΝΙΟΣ 58,6
ΙΟΥΛΙΟΣ 42,6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,9
ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 48,1
OKTΩΒΡΙΟΣ 372
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11,7
2007

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

7,4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

31,2
ΜΑΡΤΙΟΣ 23,5
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 6,6
ΜΑΙΟΣ 55,5
ΙΟΥΝΙΟΣ 34,5
ΙΟΥΛΙΟΣ 0,0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

8,2

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3,8

         OKTΩΒΡΙΟΣ

41,8

         ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

115

Τιμή που προήλθε από τον σταθμό ermesvolou

 

2000 279
2001 706
2002 603
2003 586
2004 496
2005 437
2006 718
2007 212