Μετεωρολογικός σταθμός Ζαγοράς  (Οι παρατηρήσεις, καλύπτουν την περίοδο  των ετών  1982-1993)

Μετεωρολογικοί   Παράμετροι  Μετεωρολογικού   Σταθμού   Ζαγοράς

Μήνας

Μέση μηνιαία θερμοκρασία

Μέση μηνιαία βροχόπτωση

Μέση  μηνιαία σχετική υγρασία

Μέση μηνιαία διάρκεια βροχής

Μέση μηνιαία εμφάνιση δρόσου και ομίχλης

Ι

5,56

147,93

80,53

6,14

6,50

Φ

4,98

165,23

82,83

8,14

5,35

Μ

7,53

177,30

78,35

6,28

3,50

Α

12,70

112,74

74,25

7,14

3,60

Μ

16,60

64,73

76,22

5,66

4,90

Ι

20,72

39,63

73,56

6,33

1,60

Ι

22,58

31,36

73,73

2,16

0,55

Α

22,06

54,65

75,40

3,00

1,30

Σ

18,61

54,96

78,89

3,00

4,00

Ο

14,32

202,60

84,95

7,16

2,50

Ν

9,46

277,40

85,39

10,33

6,70

Δ

6,30

188,76

76,56

8,33

5,80

Σύνολο

 

1.517,19

 

73,67

46,30