Σταθμός: Βόλος, υψόμετρο 37 μέτρα

πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ

περίοδος μετρήσεων: 1954-1982

 

Μήνας 

Υψος βροχής σε χιλιοστά

ΟΚΤ

59,3

ΝΟΕ

52,8

ΔΕΚ

56,7

ΙΑΝ

60,6

ΦΕΒ

38,1

ΜΑΡ

46,0

ΑΠΡ

23,4

ΜΑΪ

35,3

ΙΟΥΝ

24,2

ΙΟΥΛ

16,5

ΑΥΓ

9,1

ΣΕΠ

55,2

 

Μέση τιμή έτους 485,7mm

Τυπική απόκλιση έτους 130,4mm