Σταθμός Μακρινίτσα

υψόμετρο 690 μέτρα

πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ

περίοδος μετρήσεων: 1950-1985

 

Μέση τιμή έτους 803mm

Μήνας Ύψος
ΟΚΤ 123,4
ΝΟΕ 88,7
ΔΕΚ 105,7
ΙΑΝ 87,3
ΦΕΒ 73,6
ΜΑΡ 82,2
ΑΠΡ 43,4
ΜΑΪ 61,2
ΙΟΥΝ 31,1
ΙΟΥΛ 23,4
ΑΥΓ 15,9
ΣΕΠ 67,2