Μετεωρολογικός σταθμός Καναλίων       1991 - 97 (εκτός 1994) 

 

 

Μήνες

Μέση

Μην/α

Θo C

Μέση

Μέγιστη

Θo  C

Μέση

Eλάχιστη

Θo  C

Μέση

Μην/α

Σχ. υγρ. %

Μέση Βροχ/ση  σε mm

Υψηλ.

βροχ/ση σε  mm

Ιανουάριος

  6,43

 8,93

 2,85

81,11

99,41

45,00

Φεβρουάριος

  7,91

10,00

 2,98

82,01

74,91

29,00

Μάρτιος

10,56

13,40

 5,41

78,70

123,33

53,33

Απρίλιος

14,28

17,40

 8,60

74,53

64,58

23,50

Μάιος

20,36

23,33

13,98

73,53

40,66

22,41

Ιούνιος

25,88

28,85

18,83

68,15

17,33

10,83

Ιούλιος

27,00

30,11

20,45

69,70

20,58

13,33

Αύγουστος

26,70

30,25

19,78

67,88

24,08

16,41

Σεπτέμβριος

23,95

26,73

15,21

69,80

12,00

10,75

Οκτώβριος

17,33

22,93

13,06

75,71

70,75

26,16

Νοέμβριος

11,73

14,42

 7,28

81,35

60,08

26,50

Δεκέμβριος

  7,45

 9,65

 3,61

82,96

118,16

52,33

                                                                                Μέση  ετήσια  βροχόπτωση  725,87 mm