ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                            D Α Τ C L Ι Μ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ    665                            ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1956 - 1997

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 39° 13' ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 22° 48'

ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 12.2 ΜΕΤΡΑ   ΥΨΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΑΡΟΜ. 15.3 ΜΕΤΡΑ             ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ   8.0 ΜΕΤΡΑ

ΜΗΝΕΣ

Μέση πίεση σε

 hPa στην επιφ. θάλασσας

                                                                   ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ  °C

Μέση σχετική υγρασία %

 

Μέση

 ηλιοφάνεια σε

 ώρες

 

 

 

ΥΕΤΟΣ

Επικρατούσα διεύθυνση

ανέμου

Μέση ένταση

ανέμου σε

κόμβους

 

 

Μέση

Τυπική απόκλιση

Μέση

μέγιστη

Τυπική απόκλιση

Μέση ελάχιστη

Τυπική

απόκλιση

 

Απολύτως μέγιστη

Απολύτως ελάχιστη

Μέση των απολύτως μεγίστων

Τυπική απόκλιση

Μέση των απολύτως ελαχίστων

Τυπική απόκλιση

Τυπική απόκλιση

 

Τυπική απόκλιση

Μέση νέφωση σε όγδοα

Μέσο ύψος σε χλσμ

Μέγιστο 24“>ροκ σε χλσρ

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1018,8

6,6

1.3

11,1

1,5

2,8

1.6

24,0

-9,8

Τ8.5

2,4

-3,7

2,4

74,8

6,6

127,8

31,0

4,8

49,0

63,0

ΒΔ

5,4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1017,3

7,6

1,7

12,3

2,3

3.4

1,6

26,0

-7.6

20,0

2,6

-2.5

2,3

73,3

5,8

117,9

36,5

4,9

46,9

47.8

Δ

5,6

ΜΑΡΤΙΟΣ

1016,3

9,9

1,3

14,3

1.8

4,8

1.2

26,5

-5,6

21,6

2,4

-0,9

1,9

73,2

5,5

157,8

42,0

4,8

53,3

51,2

Α

5,3

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1013,3

14.1

1.2

18,8

1,7

7.7

1,0

33,6

-1,6

25,7

2,8

2,2

1,6

68,7

5,0

205,4

39,7

4,2

35,8

54,8

Α

4,8

ΜΑΙΟΣ

1013.9

19,5

1,2

24,0

1.5

12.1

1.1

36,8

3,6

30,8

2.6 '

7,1

1.6

63,5

5,2

255,4

21,2

3,6

36,8

68,0

Α

4,6

ΙΟΥΝΙΟΣ

1013,0

24,5

0,8

29,0

1,0

16,3

0,8

43,4

8,0

35,6

2.7

11,5

1,5

53,7

4,0

321,4

24,9

2,6

22,1

85,4

Α

5,4

ΙΟΥΛΙΟΣ

1012,6

26,8

0,8

31,0

0,9

18,6

0,8

< 46,2

11,2

37,5

3,4

14,7

1.4

50,7

3,4

338,4

23,3

1.7

17,4

41,2

Α

5,4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1013,2

26,1

1,1

30,7

1.1

18,5

1,0

44,0

11,0

36,6

2,5

14,8

1.4

52,8

3,8

313,8

21,8

1.6

15.9

37,4

Α

5.4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1016,2

22,2

1,0

27,0

1.3

15,7

0,8

37,6

6,6

33,0

2.1

11,1

1,9

60,0

4,6

249,6

13,7

2,4

35,6

141.4

Α

5.1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1018,7

16,9

1,6

21.6

1.8

12.1

1,6

33,0

1,8

28.3

2,1

6,8

2,4

68.8

5,7

164,2

35,7

3,9

63,1

68,9

Α

4,8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1018,4

12,1

1,4

16.8

1.8

8.2

1,5

30,0

-2.6

23.1

2,4

1,8

2,1

74,9

4,9

125,5

27.2

4,5

63,6

71,3

Δ

4,4

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1017,9

8,2

1,5

12,6

1.8

4.5

1,5

26,8

-9,0

19.9

2,7

-1,4

2,4

76,0

5,1

112,3

23,7

4,8

60,5

83,5

ΒΔ

5,3

ΕΤΟΣ

1015,8

16,2

 

20,8

 

10.4

 

46,2

-9.8

27,6

 

5,1

 

65,9

 

2489,5

 

3,7

500,0

141,4

 

5,1

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ        Ηλιοφάνεια 1977- 1993

Απολ. Μέγιστη θερμ. 46.2 °C σημειώθηκε την 19-07-73                             Απολ. Ελάχιστη θερμ. -9.8 °C σημειώθηκε την 15-01-68 Μέγιστο ύψος υετού 24ώρου 141.4 χλσμ σημειώθηκε την 15-09-78

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                                 D Α Τ C L Ι Μ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ   665                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1956 - 1997

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 39° 13' ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 22° 48'

ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 12.2 ΜΕΤΡΑ   ΥΨΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΑΡΟΜ. 15.3 ΜΕΤΡΑ    ΥΨΟΣ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ 8.0 ΜΕΤΡΑ

ΜΗΝΕΣ

ΜΕΣΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ    ΗΜΕΡΩΝ    ΣΤΙΣ   ΟΠΟΙΕΣ    ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ

 

Νέφωση (0-1. 5) /8

Νέφωση

 (1.6-6.4)/8

Νέφωση (6.5-8)/8

Υετός

Βροχή

Χιόνι

Καταιγίδα

Χαλάζι

Χιονοσκεπές έδαφος

Ομίχλη

Δρόσος

Πάχνη

Ελάχιστη θερμοκρασία

< ή = από 0.0 °C

Μέγιστη θερμοκρασία

< ή = από 0.0 °C

ταχύτητα ανέμου

> ή = από 6 Μποφόρ

Ταχύτητα ανέμου > ή = από8 Μποφόρ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5.3

15,3

10,4

12,3

11,3

1,6

0,3

0,0

0,5

1,2

1,1

1,8

6,8

0,2

1,2

0,1

 

4,3

14,7

9.2

12,1

11,2

1,4

0,5

0,0

0,3

0,6

1,7

0,9

4,9

0,2

1,2

0,1

 

5,7

16,1

9.3

12.7

12.1

0,7

0.7

0,0

0,2

0,6

2,2

0,5

2,4

0,1

1,0

0,2

 

5,9

18,6

5.5

9,6

9,5

0,0

1,1

0,1

0,0

0,4

2,4

0,0

0,1

0,0

0,8

0,0

 

7.1

21,0

2.8

8,1

7,7

0,0

3,1

0,1

0,0

0,1

1,8

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

 

12,1

17.1

0,8

5,8

5,6

0,0

3,4

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

 

19,2

11,6

0,2

3,5

3,4

0,0

3,0

0,0

0,0

0.0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

 

20,7

10,2

0,1

3,9

3,8

0,0

2,7

0,0

0,0

0.0

0.1

0.0

0.0

0,0

0,2

0,0

 

15,4

13.0

1,5

5,7

5,4

0,0

2,5

0,0

0,0

0,1

0,8

0,0

0,0

0,0

0,4

0.0

 

8,8

15,9

6,3

9.6

9,5

0,0

1.8

0,0

0,0

0,4

2,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

 

5,9

16,1

8,0

11.9

11,7

0,1

1,3

0,0

0,0

0,4

3.4

0,2

0.6

0,0

0.5

0,0

 

4.8

16,5

9,6

12,8

12,0

0,9

0,7

0,0

0.4

0.9

1,9

0.8

3,0

0,1

0.8

0,0